Voznesenskiy Akademia Dverey
metro Sadovaya Sennaya, Voznesensky prospect, 47
exhibition, head office
St. Petersburg – Russia
Tel. 007-812-314-44-94
Mob. 007-981-916-38-85
iacademspb@yandex.ru